Maksimoi tuotannon arvo

Puu- ja sahatavara

Käytä yleisten standardien mukaisia lajitteluohjeita tai asiakaskohtaista reseptiikkaa. Syväoppimiseen perustuva ohjelmisto kykenee havaitsemaan kaikki visuaaliseen luokitteluun vaadittavat ominaisuudet: eri oksa- ja halkeamatyypit, murrot, kohot ja painaumat sekä muut keskeiset tekijät. Havaintoja verrataan määritettyyn reseptiikkaan ja täten muodostetaan laatuluokitus. Tekoälypohjaisen tunnistusmallin edut astuvat esille elävän materiaalin analysoinnissa: ohjelmisto kykenee yleistämään tehokkaasti opittuja ominaisuuksia, joka mahdollistaa erittäin korkean tunnistustarkkuuden. Lisäksi järjestelmä kehittyy jatkuvasti. Lajittelureseptiikan muutokset on helppo toteuttaa suoraan ohjelmiston käyttöliittymästä ja tunnistusmalli voidaan aina uudelleenkouluttaa uusille raaka-aineille tai tunnistettaville visuaalisille ominaisuuksille tuotannon vaihtuessa. Labra AI Vision on äärimmäisen kustannustehokas ratkaisu visuaaliseen lajitteluun – kuitenkaan tarkkuudesta tinkimättä.

Käyttökohteita

  • Lajittele tuotanto tarkasti eri laatuluokkiin
  • Optimoi laatuluokkien määrityksiä asiakaskohtaisesti
  • Havaitse visuaalisia virheitä

Puu- ja sahatavara

Käytä yleisten standardien mukaisia lajitteluohjeita tai asiakaskohtaista reseptiikkaa. Syväoppimiseen perustuva ohjelmisto kykenee havaitsemaan kaikki visuaaliseen luokitteluun vaadittavat ominaisuudet: eri oksa- ja halkeamatyypit, murrot, kohot ja painaumat sekä muut keskeiset tekijät. Havaintoja verrataan määritettyyn reseptiikkaan ja täten muodostetaan laatuluokitus. Tekoälypohjaisen tunnistusmallin edut astuvat esille elävän materiaalin analysoinnissa: ohjelmisto kykenee yleistämään tehokkaasti opittuja ominaisuuksia, joka mahdollistaa erittäin korkean tunnistustarkkuuden. Lisäksi järjestelmä kehittyy jatkuvasti. Lajittelureseptiikan muutokset on helppo toteuttaa suoraan ohjelmiston käyttöliittymästä ja tunnistusmalli voidaan aina uudelleenkouluttaa uusille raaka-aineille tai tunnistettaville visuaalisille ominaisuuksille tuotannon vaihtuessa. Labra AI Vision on äärimmäisen kustannustehokas ratkaisu visuaaliseen lajitteluun – kuitenkaan tarkkuudesta tinkimättä.

Käyttökohteita

  • Lajittele tuotanto tarkasti eri laatuluokkiin
  • Optimoi laatuluokkien määrityksiä asiakaskohtaisesti
  • Havaitse visuaalisia virheitä

Valmiina viemään visuaalinen laadunvalvonta seuraavalle tasolle?